Vores tilbud

Hvis du ønsker at starte i behandling, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har et overforbrug af stoffer - så kontakt os!

Måske er du ambivalent og i tvivl, inden du kontakter os. Det er ok! Vi vil hjælpe dig med at afklare, hvilke ønsker du har, inden du tildeles en behandler.

Man bliver som udgangspunkt tilbudt 1-2 afklarende samtaler, hvorefter man tildeles en behandler som sammen med dig tilrettelægger fremadrettet behandlingsforløb med udgangspunkt i dine målsætninger. Ved de afklarende samtaler udarbejdes der en behandlingsplan med udgangspunkt i rusmiddelhistorik, familie- og uddannelsesbaggrund m.m.

Rusmiddelcentret har tilknyttet egen læge, som kommer én gang ugentligt for infosamtaler om medicinsk støttebehandling, præventionssamtale m.m.. Der er ligeledes tilknyttet en psykiater, som man har mulighed for at drøfte eventuelle psykiatriske problemstillinger med, ligesom vi har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik, Rønde. 

Som led i forebyggelse af hepatitis, udleveres der helt anonymt og gratis injektionsudstyr på Rusmiddelcenter Syddjurs i åbningstiderne.