Døgnbehandling

Såfremt det vurderes, at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt, kan man ansøge om døgnbehandling. Syddjurs Kommunes visitationsteam træffer afgørelser herom.

Vælger man at tage i døgnbehandling uden foregående accept fra Syddjurs Kommune, skal man selv betale for opholdet.