Familieorienteret rusmiddelbehandling

I Familieorienteret rusmiddelbehandling inddrages partner, børn, familie og netværk i det omfang det er muligt og meningsfuldt. Det er rusmidlerne, der er i centrum. Når partner, børn og øvrigt netværk inddrages, sker det således altid med fokus på, hvilken betydning brugen af rusmidler har for de enkelte familiemedlemmer og familien som system.

Familieorienteret rusmiddelbehandling har til formål at forbedre samspillet i familien og at mindske indvirkning og skade på familiemedlemmer, herunder børn. Derudover er fokus på at motivere og støtte den misbrugende til at ændre sine vaner.