Velkommen til Rusmiddelcenter Syddjurs

Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt gratis behandlingstilbud til borgere med rusmiddelproblemer samt pårørende.

Vi tilbyder professionel behandling til dig som ønsker hjælp til at ændre dine rusmiddelvaner. Behandlingen på Rusmiddelcenter Syddjurs består af samtaler, evt. suppleret med medicinsk behandling.

Behandlingsforløbet planlægges i samarbejde med dig.

Læs mere om vores behandlingstilbud indenfor alkoholmisbrug og stofmisbrug i menuen ovenfor eller kontakt os på telefon: 8753 6400.

Kontaktoplysninger

Rusmiddelcenter Syddjurs
Hovedgaden 75B, 2. sal - Byens Hus
8410 Rønde
Sikker e-mail: rusmiddelcenter@syddjurs.dk
Tlf.: 8753 6400

Klik her for åbningstider samt telefontid

Underretningspligt
Alle vores behandlere har tavshedspligt, men ved bekymring for et barn under 18 år, arbejder behandlerne efter reglerne om skærpet underretningspligt.

Tilsynsrapport 2019

Kvalitetsstandard 2017-2018

Nyheder

Rusmiddelcenter Syddjurs er flyttet til Byens Hus på adressen Hovedgaden 75B, 2 sal, Rønde.  

Gruppebehandling for unge mellem 18-30 år

Fra den 18/3 2019 starter Rusmiddelcenter Syddjurs nyt tilbud om gruppebehandling for alle unge mellem 18-30 år.

Der er ikke nogle regler for hvilket misbrug du har eller tidligere har haft – alle der har et misbrug/forbrug af enten alkohol, kokain, hash, morfin er egnede til at deltage i gruppebehandlingen.

Gruppen er åben, hvilket vil sige, at der én gang månedligt kan optages nye deltagere. I gruppen vil der maks. være 8 deltagere ad gangen.

Forløbet kører over 12 moduler, og der evalueres via individuelle samtaler både midtvejs i forløbet og afslutningsvis.

Stopdato

Et bærende element i gruppebehandlingen er, at der skal være en stopdato for indtag af rusmidler. Du skal altså være indstillet på at ville ophøre med dit forbrug.

Behandlingen foregår på mandage mellem kl. 15-17.

Ved gennemført behandlingsforløb, får man udleveret et anerkendelsescertifikat for deltagelse samt et gavekort for 2 til en tur i biografen.

For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af gruppebehandlerne:

  • Birthe (tlf.: 40126206) eller
  • Nana (tlf.: 23116052)

Er du bruger på Rusmiddelcenter Syddjurs? Og vil du gerne være en del af brugerrådet?

Brugerrådet bringer brugerperspektivet i spil.

I Brugerrådet mødes leder og medarbejder fra Rusmiddelcentret med brugerrepræsentanter for at få viden om, hvordan det er at være bruger og hvad der er vigtigt for behandlingen.

Som brugerrepræsentant i rådet, deltager man bl.a. i dialog om overordnede emner som fx udvikling af tilbuddet i Rusmiddelcentret (dialogmøder med Socialtilsyn, hvor man som bruger kan fortælle, hvad man synes om stedet), planlægning af temadage, drøftelse af holdninger ift. fx fordomme om misbrug og sundhed m.m.. Som deltager i Brugerrådet, kan der også være mulighed for at være med til udvælgelse af nye medarbejdere på Rusmiddelcentret.  

Brugerrådet består af 4 brugere og 2 repræsentanter fra personalet (leder og medarbejder) på Rusmiddelcentret. Rådet mødes 6 gange årligt, og hver gang serveres der frokost.

Se artikel fra Lokalavisen d. 16. oktober 2018 her.