U18

Er du mellem 13 og 25 år og har et forbrug af rusmidler? Eller kender du én, som har?

U18 er et projekt, som tilbyder behandling til unge mellem 13 og 25 år, der har et forbrug af rusmidler. Det eneste kriterie for at deltage i U18 er, at du skal være parat til at tale om rusmidler.

Vi bruger en model, som er udviklet af Aarhus Kommune. Modellen tager udgangspunkt i at møde de unge, deres forældre og netværk fordomsfrit og imødekommende.

U18–modellen starter altid med information og rådgivning, så der kan laves en vurdering omkring den unges rusmiddelbrug. U18–modellen er derfor bygget op på følgende måde:

  • Information og rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan altid henvende sig direkte på Rusmiddelcentret Syddjurs. Information og rådgivning er indledende til videre vurdering af forløb og kan foregå anonymt.
(1-2 samtaler)

  • Udvidet rådgivning

Unge, forældre og pårørende kan fortsætte sammen i udvidet rådgivningstilbud. Desuden kan forældre og pårørende til en ung med problematisk rusmiddelbrug tilbydes samtaler alene.
(1-8 samtaler)

  • Udredning af den unges behandlingsbehov

Hvis der er behov for andet end information og rådgivning, bliver der lavet en rusmiddeludredning, der danner grundlag for behandlingsplanen.
(1-8 samtaler)

  • Individuelt behandlingsforløb

Et behandlingsforløb tager afsæt i den individuelle behandlingsplan.
(½-1 år)

Vi samarbejder og koordinerer bredt med alle vigtige støttende personer omkring den unge samt skole, Familieafdeling og andre relevante fagpersoner i behandlingsforløbet sammen med den unge og forældrene.