Sundhedsfaglig behandling

På Rusmiddelcenter Syddjurs har du mulighed for at få sundhedssamtaler med vores sygeplejerske

I Rusmiddelcenter Syddjurs bliver man tilbudt en sundhedssamtale som en del af behandlingsforløbet. I samtalen er der fokus på fysisk og psykisk helbred, prævention samt kost og motion. 

Formålet med samtalen er at sikre relevant sundhedsfaglig behandling til alle borgere indskrevet i Rusmiddelcenter Syddjurs. Ud fra et både skadesreducerende og sundhedsfremmende sigte kan sundhedssamtalen være medvirkende til at opspore rusmiddelrelaterede problemstillinger såvel som generelle tegn på sygdom. Med afsæt i de 12 sygeplejefaglige problemområder skabes et systematisk og sundhedsfagligt fokus på det hele menneske, og tilbud om hjælp til relevant opfølgning iværksættes, der hvor det skønnes nødvendigt.