Medicinsk behandling

Her kan du læse om forskellige muligheder for lægelig behandling

Hvis vi i fællesskab kommer frem til, at du kan have brug for sideløbende medicinsk behandling, har vi en læge tilknyttet, som kan vejlede dig og eventuelt igangsætte denne behandling. Det kan være at man har overvejelser ift. antabus eller substitutionsbehandling ved afhængighed af opioider.

Jævnfør Sundhedslovens § 142, stk. 6, har du som opioidmisbruger ret til opstart af lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler indenfor 14 dage efter, at du har henvendt dig. 

Sammen med behandler og lægen, finder vi frem til hvilken form, der vil passe bedst til dig.

Medicinsk behandling bør aldrig stå alene ved behandling af afhængighed, hvorfor behandlingsforløbet som udgangspunkt altid vil inkludere samtalebehandling.